Soapy was mentioned by PC People and computers (אנשים ומחשבים)

Soapy. מנכ”ל: מקס סימונובסקי החברה פיתחה עמדות היגיינה אוטונומיות במדינות מתפתחות, נטולות תשתיות מים ואנרגיה. העמדות מעניקות גישה בכל שעות היממה הן למים נקיים, המיוצרים מהלחות שבאוויר, והן לסבון בפורמולציה ייחודית שפותחה על ידי צוות המיזם. for the full text